Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 57.567.863.00 615 39.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.408.586.00 186 18.76
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.798.019.00 363 12.87
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.138.335.00 70 10.36
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.772.164.00 81 6.69
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 6.230.470.00 13 4.26
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.476.062.00 14 1.69
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.173.890.00 13 1.49
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.138.460.00 34 1.46
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.287.661.00 20 0.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 36.770.674.00 179 25.17
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 34.501.280.00 204 23.62
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.029.254.00 33 15.76
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.187.959.00 73 6.29
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.001.500.00 7 6.16
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.559.990.00 18 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.783.190.00 35 3.96
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.634.425.00 100 3.86
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.627.304.00 711 2.48
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.020.240.00 13 2.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.408.900.00 30 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 452.500.00 1 32.12
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 417.900.00 7 29.66
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 198.300.00 7 14.07
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 181.900.00 8 12.91
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 87.400.00 2 6.20
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 37.100.00 2 2.63
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 25.400.00 1 1.80
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.300.00 1 0.38
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.100.00 1 0.22


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 543.980.463.60 264 52.62
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 380.850.372.45 1 36.84
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 57.969.974.28 166 5.61
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.734.720.12 2151 3.75
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.906.771.50 7 0.76
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.574.989.52 4 0.25
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.528.800.00 31 0.15
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 281.828.27 2 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 481.869.743.60 168 46.61
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 388.493.143.95 5 37.58
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 72.011.465.45 773 6.97
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 35.760.102.00 110 3.46
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 17.136.586.00 1172 1.66
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.016.623.04 16 1.07
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.313.335.07 227 0.61
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.681.206.04 25 0.55
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.436.413.77 24 0.53
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.005.945.00 13 0.48


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 121.000.000.000.00 4 46.23
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 80.000.000.000.00 4 30.56
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.000.000.000.00 4 4.58
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 11.000.000.000.00 2 4.20
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.000.000.000.00 2 3.44
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 8.000.000.000.00 2 3.06
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.200.000.000.00 4 2.75
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.000.000.000.00 2 1.53
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.000.000.000.00 2 1.15
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.350.000.000.00 4 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 261.750.000.000.00 35 100.00