Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 369.369.739.00 82 54.42
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 106.793.715.00 212 15.73
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.180.546.00 81 7.83
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.258.335.00 139 7.11
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 40.720.821.00 687 6.00
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.977.127.00 425 3.38
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.391.935.00 36 2.86
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.184.781.00 70 1.94
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.094.300.00 5 0.31
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 997.175.00 6 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 440.858.089.00 48 64.95
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 104.002.882.00 752 15.32
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.049.180.00 72 5.75
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 32.937.185.00 8 4.85
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.606.879.00 169 4.51
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.490.607.00 59 1.55
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.407.385.00 49 0.65
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.527.106.00 564 0.52
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.453.656.00 7 0.51
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 2.797.784.00 17 0.41


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 77.901.109.00 1002 81.11
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.904.000.00 3 12.39
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.238.236.00 243 6.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 75.421.528.00 927 78.53
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.817.168.00 8 12.30
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.025.687.00 225 4.19
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.240.585.00 24 2.33
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 849.772.00 12 0.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 735.480.00 6 0.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 467.437.00 17 0.49
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 137.003.00 9 0.14
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 74.768.00 7 0.08
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 72.644.00 3 0.08


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.045.772.830.08 1 94.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.274.320.00 5 3.28
3. EUROBANK A.D. (17171178) 15.081.868.65 190 1.36
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.263.000.00 32 0.57
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 617.850.00 1 0.06
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 698.000.00 6 0.06
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 262.271.61 4 0.02
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 112.000.00 1 0.01
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.045.772.830.08 1 94.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.274.320.00 5 3.28
3. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.171.346.68 180 1.28
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.263.000.00 32 0.57
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 617.850.00 1 0.06
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 668.866.85 8 0.06
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 698.000.00 6 0.06
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 410.811.46 2 0.04
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 63.000.00 1 0.01
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 149.200.00 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.888.422.241.22 4 40.25
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.780.967.952.54 3 14.66
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.113.006.288.80 1 9.16
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 997.066.109.48 1 8.21
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 850.179.400.00 1 7.00
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 741.477.891.00 5 6.11
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 728.725.200.00 1 6.00
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 485.816.800.00 1 4.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 242.908.400.00 2 2.00
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 116.098.069.78 1 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.145.420.000.00 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.234.730.000.00 4 26.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 33.967.910.000.00 2 19.44
3. EUROBANK A.D. (17171178) 28.013.110.000.00 4 16.03
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.736.770.000.00 4 13.01
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 18.500.000.000.00 4 10.59
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.561.430.000.00 4 8.91
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.986.050.000.00 4 2.85
8. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.739.500.000.00 7 2.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 170.000.000.000.00 26 97.29
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.104.500.000.00 1 0.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 980.000.000.00 1 0.56
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.54
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 784.000.000.00 1 0.45
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 392.000.000.00 1 0.22
7. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 294.000.000.00 1 0.17
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 245.000.000.00 1 0.14