Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 369.369.739.00 82 54.42
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 106.793.715.00 212 15.73
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.180.546.00 81 7.83
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.258.335.00 139 7.11
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 40.720.821.00 687 6.00
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.977.127.00 425 3.38
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.391.935.00 36 2.86
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.184.781.00 70 1.94
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.094.300.00 5 0.31
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 997.175.00 6 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 440.858.089.00 48 64.95
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 104.002.882.00 752 15.32
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.049.180.00 72 5.75
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 32.937.185.00 8 4.85
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.606.879.00 169 4.51
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.490.607.00 59 1.55
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.407.385.00 49 0.65
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.527.106.00 564 0.52
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.453.656.00 7 0.51
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 2.797.784.00 17 0.41


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 77.901.109.00 1002 81.11
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.904.000.00 3 12.39
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.238.236.00 243 6.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 75.421.528.00 927 78.53
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.817.168.00 8 12.30
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.025.687.00 225 4.19
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.240.585.00 24 2.33
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 849.772.00 12 0.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 735.480.00 6 0.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 467.437.00 17 0.49
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 137.003.00 9 0.14
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 72.644.00 3 0.08
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 74.768.00 7 0.08


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.045.772.830.08 1 94.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.274.320.00 5 3.28
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.081.868.65 190 1.36
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.263.000.00 32 0.57
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 698.000.00 6 0.06
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 617.850.00 1 0.06
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 262.271.61 4 0.02
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 112.000.00 1 0.01
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.045.772.830.08 1 94.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.274.320.00 5 3.28
3. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.171.346.68 180 1.28
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.263.000.00 32 0.57
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 617.850.00 1 0.06
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 668.866.85 8 0.06
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 698.000.00 6 0.06
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 410.811.46 2 0.04
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 63.000.00 1 0.01
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 149.200.00 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.888.422.241.22 4 40.25
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.780.967.952.54 3 14.66
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.113.006.288.80 1 9.16
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 997.066.109.48 1 8.21
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 850.179.400.00 1 7.00
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 741.477.891.00 5 6.11
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 728.725.200.00 1 6.00
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 485.816.800.00 1 4.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 242.908.400.00 2 2.00
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 116.098.069.78 1 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.145.420.000.00 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.234.730.000.00 4 26.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 33.967.910.000.00 2 19.44
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 28.013.110.000.00 4 16.03
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.736.770.000.00 4 13.01
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 18.500.000.000.00 4 10.59
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.561.430.000.00 4 8.91
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 4.986.050.000.00 4 2.85
8. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.739.500.000.00 7 2.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 170.000.000.000.00 26 97.29
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.104.500.000.00 1 0.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 980.000.000.00 1 0.56
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.54
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 784.000.000.00 1 0.45
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 392.000.000.00 1 0.22
7. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 294.000.000.00 1 0.17
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 245.000.000.00 1 0.14