Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 146.469.688.00 47 29.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 102.484.368.00 74 20.31
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 71.144.917.00 617 14.10
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 56.480.289.00 23 11.19
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.720.023.00 130 5.29
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 21.058.815.00 56 4.17
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.916.214.00 153 4.14
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.165.267.00 398 3.60
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 17.152.448.00 32 3.40
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.280.350.00 26 2.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 120.276.928.00 32 23.83
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 103.407.111.00 73 20.49
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.494.440.00 390 19.12
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.007.227.00 18 12.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.796.686.00 94 4.12
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.256.960.00 38 3.62
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.997.599.00 168 2.77
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 13.645.800.00 9 2.70
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.661.400.00 2 2.51
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.338.764.00 7 1.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.450.175.00 19 88.57
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 486.000.00 9 5.78
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 475.396.00 7 5.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.594.650.00 5 42.73
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.862.821.00 14 22.15
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 863.325.00 3 10.26
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 639.500.00 1 7.60
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 383.700.00 1 4.56
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 320.075.00 3 3.81
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 287.775.00 2 3.42
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 191.850.00 1 2.28
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 127.900.00 1 1.52
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 75.600.00 2 0.90


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.788.177.361.63 1 92.39
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 126.534.421.91 2 6.54
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.246.498.81 23 0.37
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.714.093.92 11 0.30
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.361.369.85 8 0.28
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.743.564.48 9 0.09
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 492.262.03 1 0.03
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 159.000.00 5 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.788.177.361.63 1 92.39
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 79.422.821.91 2 4.10
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.485.369.85 9 2.71
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.714.093.92 11 0.30
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.253.216.47 6 0.12
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.097.407.98 13 0.11
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.785.809.34 8 0.09
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.360.616.64 3 0.07
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.148.020.29 2 0.06
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 686.219.71 4 0.04


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.515.143.000.00 4 36.95
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.014.650.000.00 1 33.60
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.742.580.420.00 2 11.67
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.504.395.000.00 1 10.08
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 306.605.922.00 1 2.05
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 300.879.000.00 1 2.02
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 199.271.791.32 1 1.34
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 173.497.170.00 2 1.16
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 113.819.176.80 1 0.76
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 55.144.950.00 1 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.925.986.430.12 15 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.859.910.000.00 5 25.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.784.310.000.00 2 16.21
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 29.142.890.000.00 5 15.86
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 24.200.000.000.00 5 13.17
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.856.880.000.00 5 11.35
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.193.220.000.00 5 6.09
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 8.771.000.000.00 7 4.77
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.500.000.000.00 2 4.08
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.462.790.000.00 5 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 175.000.000.000.00 34 95.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.880.000.000.00 2 3.20
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.421.000.000.00 2 0.77
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 2 0.64
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 294.000.000.00 1 0.16