Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 157.743.026.00 8 25.89
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 136.602.354.00 187 22.42
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 116.106.609.00 82 19.06
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 45.220.534.00 226 7.42
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 35.345.318.00 382 5.80
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.614.972.00 92 3.55
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 19.974.400.00 2 3.28
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 19.150.390.00 101 3.14
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.786.022.00 114 3.08
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.976.746.00 489 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 293.503.730.00 306 48.18
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 55.327.517.00 33 9.08
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 52.975.902.00 383 8.70
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 49.061.440.00 291 8.05
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 38.850.910.00 20 6.38
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.746.532.00 14 3.41
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 19.974.400.00 2 3.28
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.771.197.00 35 2.26
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.202.796.00 51 2.17
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.491.117.00 35 2.05


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.712.108.541.72 382 93.17
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 198.838.800.00 116 6.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.717.460.914.28 19 59.00
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 326.133.022.43 147 11.20
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 257.329.859.45 59 8.84
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 150.766.031.56 56 5.18
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 122.980.840.85 20 4.22
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 110.403.530.54 57 3.79
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.473.081.64 55 2.11
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.538.724.99 14 1.67
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 45.110.258.80 11 1.55
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.264.942.40 14 0.63


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 352.565.796.00 86 81.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.756.774.04 16 8.25
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.221.471.54 6 4.67
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.617.400.00 47 3.83
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.088.782.38 4 1.17
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.718.932.10 2 0.63
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 299.000.00 1 0.07
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 78.000.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 323.533.584.80 52 74.66
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 28.918.079.68 23 6.67
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 18.937.693.66 7 4.37
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 17.362.875.68 21 4.01
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.288.102.40 7 3.30
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.992.200.32 15 3.23
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.591.011.86 15 1.75
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 4.186.000.00 11 0.97
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.060.784.00 4 0.48
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.489.784.46 3 0.34


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.445.587.000.00 4 43.57
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.537.323.917.00 3 17.15
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.555.695.000.00 1 10.52
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.111.399.000.00 1 7.51
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.043.871.345.00 2 7.06
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 829.704.000.00 1 5.61
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 518.565.000.00 1 3.51
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 441.549.300.00 4 2.98
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 311.139.000.00 1 2.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.794.833.562.00 18 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.196.240.000.00 4 36.01
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.395.070.000.00 4 21.98
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.002.540.000.00 4 9.79
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.158.030.000.00 4 8.79
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.800.000.000.00 4 8.05
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.062.120.000.00 2 5.47
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.000.000.000.00 2 4.90
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.386.000.000.00 4 2.93
9. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 3.822.000.000.00 2 2.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 180.000.000.000.00 28 97.92
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.940.000.000.00 1 1.60
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 882.000.000.00 1 0.48