Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 178.255.221.00 123 29.81
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 124.894.236.00 59 20.88
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 92.583.182.00 390 15.48
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 62.298.320.00 4 10.42
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 52.416.901.00 11 8.77
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.454.170.00 582 5.93
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 18.715.158.00 156 3.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.228.106.00 79 2.55
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.020.442.00 171 1.01
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.469.989.00 81 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 204.767.621.00 362 34.24
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 133.196.116.00 165 22.27
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 74.807.104.00 205 12.51
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 48.086.329.00 6 8.04
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 43.270.523.00 2 7.24
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.162.013.00 21 4.04
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.648.182.00 96 2.45
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.234.418.00 48 1.88
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.616.563.00 11 1.61
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.436.329.00 709 1.58


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 124.199.656.00 197 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 73.574.392.00 7 59.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.617.896.00 14 27.87
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.429.336.00 31 5.98
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.669.104.00 81 4.56
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 435.926.00 8 0.35
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 393.573.00 7 0.32
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 360.517.00 6 0.29
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 350.187.00 1 0.28
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 272.712.00 17 0.22
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 263.415.00 14 0.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 496.348.375.00 893 87.94
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 38.413.980.00 61 6.81
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.005.861.68 24 3.72
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.950.910.00 15 0.70
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.128.205.24 1 0.38
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 862.000.00 7 0.15
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 826.089.04 2 0.15
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 500.000.00 1 0.09
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 222.862.10 2 0.04
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 160.000.00 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 219.322.675.00 299 38.86
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 119.773.862.18 358 21.22
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 81.653.516.09 30 14.47
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.324.211.45 50 6.79
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 27.417.600.00 12 4.86
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.455.560.39 109 3.09
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 11.302.356.16 55 2.00
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.684.500.00 2 1.89
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 7.035.450.00 13 1.25
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.446.400.00 10 1.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.075.536.028.87 4 52.10
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.022.412.000.00 2 17.36
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.514.007.500.00 1 10.85
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.515.727.081.13 2 10.85
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.498.348.470.00 1 6.46
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 549.717.500.00 1 2.37
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 989.491.50 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.176.738.071.50 12 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.311.560.000.00 3 29.05
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.984.470.000.00 4 28.85
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 27.296.480.000.00 4 16.41
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.935.720.000.00 4 11.99
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.000.000.000.00 4 4.81
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.000.000.000.00 1 3.61
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 5.311.600.000.00 7 3.19
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.471.770.000.00 3 2.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 161.000.000.000.00 23 96.81
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.960.000.000.00 1 1.18
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.244.600.000.00 1 0.75
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 980.000.000.00 1 0.59
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 539.000.000.00 2 0.32
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 294.000.000.00 1 0.18
7. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 294.000.000.00 1 0.18