Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 523.761.726.00 238 71.48
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 73.193.770.00 579 9.99
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 34.897.351.00 46 4.76
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 22.518.421.00 54 3.07
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.594.457.00 373 2.40
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.051.954.00 63 1.92
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.856.260.00 6 1.89
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.483.036.00 77 1.84
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 8.571.491.00 45 1.17
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.956.225.00 52 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 387.137.259.00 257 52.83
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 73.720.309.00 15 10.06
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 68.955.684.00 16 9.41
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 60.772.693.00 209 8.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.365.272.00 95 4.69
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.446.094.00 10 4.02
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.644.603.00 183 2.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.472.624.00 52 1.84
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.958.197.00 1 1.77
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.254.825.00 26 1.40


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 46.137.600.00 217 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 34.149.600.00 156 74.02
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.051.400.00 44 17.45
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.345.300.00 12 7.25
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 318.600.00 2 0.69
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 226.800.00 2 0.49
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 45.900.00 1 0.10


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.923.875.00 1 43.12
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.642.409.79 89 20.17
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.647.516.20 17 11.50
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.233.888.90 1 9.71
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.173.528.00 3 9.44
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 673.207.44 477 2.93
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 318.500.00 6 1.38
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 234.000.00 2 1.02
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 168.000.00 1 0.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.577.304.08 30 54.65
2. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 3.115.636.11 80 13.54
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.339.338.18 35 10.16
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.924.084.32 2 8.36
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.546.751.84 19 6.72
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 402.484.96 39 1.75
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 251.527.44 1 1.09
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 234.170.40 3 1.02
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 180.910.11 36 0.79
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 151.366.32 257 0.66


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.369.076.000.00 2 33.91
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.841.477.280.00 4 25.78
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.592.948.780.00 6 13.81
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.570.656.880.00 8 13.69
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.898.352.006.00 4 10.11
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 298.493.494.29 1 1.59
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 209.444.600.00 2 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.780.449.040.29 27 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 88.374.460.000.00 5 43.11
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.122.150.000.00 5 26.40
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.472.270.000.00 5 12.43
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.457.730.000.00 5 8.52
5. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 9.982.500.000.00 8 4.87
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 7.500.000.000.00 5 3.66
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.073.390.000.00 2 1.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 195.000.000.000.00 27 95.13
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.880.000.000.00 2 2.87
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.044.500.000.00 1 1.00
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 2 0.57
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 392.000.000.00 1 0.19
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 294.000.000.00 1 0.14
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 196.000.000.00 1 0.10