Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 262.220.197.00 210 45.23
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 180.346.470.00 71 31.11
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 39.457.191.00 246 6.81
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 38.807.449.00 299 6.69
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.965.876.00 151 3.79
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.745.597.00 62 2.72
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.150.110.00 13 1.06
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.365.700.00 68 0.75
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.025.465.00 107 0.69
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.815.721.00 30 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 250.208.050.00 5 43.16
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 119.645.798.00 192 20.64
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 95.727.474.00 254 16.51
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.443.295.00 86 8.36
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.925.600.00 124 4.82
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 18.027.371.00 2 3.11
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.194.648.00 69 0.90
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.739.823.00 495 0.82
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.717.703.00 28 0.81
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.729.521.00 16 0.47


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.912.458.98 130 90.50
2. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 7.760.146.61 55 7.25
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.418.000.00 2 2.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 71.940.302.03 120 67.18
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.719.184.49 3 14.68
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.712.791.06 53 6.27
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.737.600.00 1 4.42
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.272.400.00 1 3.06
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.951.200.00 1 1.82
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.236.000.00 1 1.15
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.182.000.00 1 1.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 202.609.85 4 0.19
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 119.854.92 1 0.11


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 573.514.427.95 22 94.10
2. EUROBANK A.D. (17171178) 21.951.029.54 13 3.60
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.923.875.00 1 1.63
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.004.784.00 2 0.33
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.400.000.00 1 0.23
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 241.710.00 2 0.04
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 252.884.40 1 0.04
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 168.253.47 1 0.03
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 33.600.00 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 530.662.425.86 1 87.07
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.367.312.09 9 6.79
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.211.758.85 5 3.15
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.923.875.00 1 1.63
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.554.784.00 3 0.42
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.875.653.47 5 0.31
7. EUROBANK A.D. (17171178) 1.577.062.19 7 0.26
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.433.692.90 3 0.24
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 561.000.00 5 0.09
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 209.000.00 3 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 8.710.571.613.60 2 52.36
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.074.134.000.00 1 12.47
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.123.110.000.00 2 6.75
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.037.067.000.00 1 6.23
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 898.488.000.00 1 5.40
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 814.481.309.79 2 4.90
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 615.517.271.10 3 3.70
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 570.386.850.00 1 3.43
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 466.680.150.00 1 2.81
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 207.413.400.00 1 1.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.634.821.500.99 16 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.760.340.000.00 4 57.56
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 42.435.080.000.00 4 28.48
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.804.580.000.00 3 7.25
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 8.991.225.600.00 10 6.03
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.000.000.000.00 1 0.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 140.000.000.000.00 12 93.97
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.244.603.600.00 2 2.18
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.744.000.000.00 1 1.84
4. MOBI BANKA AD (17138669) 993.622.000.00 2 0.67
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 980.000.000.00 1 0.66
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 441.000.000.00 2 0.30
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 294.000.000.00 1 0.20
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 294.000.000.00 1 0.20