Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 32.381.698.00 504 31.18
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.070.252.00 73 25.10
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.144.393.00 76 16.51
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.791.858.00 244 10.39
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.201.620.00 62 7.90
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.311.906.00 23 2.23
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.175.756.00 13 2.09
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.662.500.00 1 1.60
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.006.440.00 16 0.97
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 626.180.00 5 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.462.790.00 128 25.48
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.320.664.00 182 25.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.284.490.00 4 12.79
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.619.208.00 124 11.19
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.627.032.00 73 8.31
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.866.230.00 412 5.65
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.461.127.00 36 3.33
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.395.760.00 16 2.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.608.409.00 25 1.55
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.330.295.00 4 1.28


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.562.000.00 12 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.108.000.00 1 68.13
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 768.000.00 1 16.83
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 364.000.00 6 7.98
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 308.000.00 3 6.75
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.000.00 1 0.31


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.259.940.775.29 2 98.10
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.127.629.34 1 0.87
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.946.700.00 3 0.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.093.468.50 23 0.24
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.000.000.00 1 0.23
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.614.022.00 28 0.13
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 642.086.00 5 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.264.160.802.29 3 98.43
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.175.097.84 23 1.10
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.000.000.00 1 0.23
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.424.059.00 31 0.19
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 494.722.00 4 0.04
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 110.000.00 1 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.521.970.000.00 1 26.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.020.280.000.00 1 24.46
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.016.900.000.00 1 20.39
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.652.794.856.20 6 14.84
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.160.507.917.40 2 8.78
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 550.835.552.40 3 2.24
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 519.249.150.00 3 2.11
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 166.460.742.00 1 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 24.608.998.218.00 18 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 148.592.810.000.00 4 24.27
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 96.122.990.000.00 4 15.70
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 71.939.600.000.00 4 11.75
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 54.492.990.000.00 4 8.90
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.433.740.000.00 4 5.95
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.042.670.000.00 4 5.89
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 29.432.120.000.00 4 4.81
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 23.523.540.000.00 4 3.84
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.833.830.000.00 4 3.40
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.000.000.000.00 4 3.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 602.350.000.000.00 68 98.37
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.000.000.000.34 4 1.63