Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 185.739.287.00 914 39.58
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.200.000.00 1 36.27
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.711.673.00 461 7.82
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 31.194.994.00 178 6.65
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.139.274.00 37 2.16
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.625.560.00 70 1.63
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.401.685.00 16 1.15
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.149.220.00 50 1.10
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.458.170.00 74 0.95
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.567.390.00 83 0.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 250.267.536.00 353 53.33
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 101.700.854.00 283 21.67
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.250.798.00 307 10.92
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.085.276.00 22 4.07
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.911.896.00 119 3.82
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.325.995.00 157 1.77
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.773.331.00 38 1.23
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.501.562.00 537 0.96
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.525.225.00 58 0.54
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.292.828.00 15 0.49


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 90.219.000.00 6 63.30
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 29.093.832.55 76 20.41
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 22.780.000.00 31 15.98
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 435.000.00 18 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 82.221.859.50 12 57.69
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 18.952.400.00 3 13.30
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 18.594.461.25 13 13.05
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.604.700.00 5 4.63
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.897.224.50 9 3.44
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.523.300.00 44 3.17
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.749.087.30 23 1.93
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.012.800.00 4 1.41
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 941.000.00 1 0.66
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.600.00 2 0.33


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.938.483.300.00 1 77.44
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.235.095.676.54 40 15.82
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 383.748.091.93 15 2.72
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 292.740.000.00 2 2.07
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 227.047.173.11 6 1.61
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.003.653.25 852 0.23
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.351.650.00 1 0.06
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.827.000.00 4 0.03
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.238.725.55 45 0.02
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 398.980.00 377 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 77.44
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.394.589.490.15 21 16.95
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 530.082.505.04 6 3.75
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 70.763.398.12 102 0.50
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.807.041.98 13 0.35
6. INTERCITY BROKER AD (17421506) 35.164.753.51 9 0.25
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.173.570.00 1 0.13
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.755.817.21 12 0.13
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.198.481.72 525 0.12
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 14.008.905.34 553 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.000.603.000.00 1 63.40
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 599.650.505.53 2 12.67
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 494.099.294.00 1 10.44
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 348.430.020.36 2 7.36
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 290.058.290.00 2 6.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.732.841.109.89 8 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 53.971.983.748.90 21 24.43
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 51.322.630.000.00 5 23.23
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 28.283.530.000.00 6 12.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.439.220.000.00 3 11.97
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.243.750.000.00 2 9.16
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.000.000.000.00 3 6.79
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 6.301.960.000.00 4 2.85
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.800.000.000.00 4 2.63
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.000.000.000.00 1 1.81
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.767.350.000.00 1 1.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 166.960.000.000.00 40 75.57
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 23.480.979.148.90 11 10.63
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.820.000.000.00 1 3.99
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.004.600.00 1 3.62
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.998.000.000.00 2 2.26
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.900.000.000.00 1 2.22
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.960.000.000.00 1 0.89
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 686.000.000.00 2 0.31
9. MOBI BANKA AD (17138669) 588.000.000.00 1 0.27
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 539.000.000.00 1 0.24