Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 119.272.152.00 334 39.65
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 62.827.941.00 622 20.89
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 34.030.375.00 134 11.31
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.805.715.00 49 8.91
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 26.265.040.00 144 8.73
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.123.237.00 286 5.36
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.121.220.00 26 1.70
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.832.113.00 34 0.94
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.641.110.00 13 0.88
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.719.643.00 36 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 98.289.170.00 906 32.67
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.791.204.00 248 18.88
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.652.747.00 158 16.17
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 48.519.065.00 189 16.13
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.948.647.00 27 5.63
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.759.070.00 36 4.91
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.488.591.00 80 2.49
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.619.573.00 11 1.20
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.288.158.00 16 1.09
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.112.420.00 11 0.37


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.108.500.00 56 68.33
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.875.500.00 9 31.19
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.389.35 4 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.466.950.00 51 74.30
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.069.750.00 6 17.79
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 447.300.00 8 7.44
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.603.10 3 0.33
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.786.25 1 0.15


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.242.261.795.05 1212 90.25
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 490.487.839.50 13 6.11
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 280.753.332.72 31 3.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.842.552.00 1 0.07
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.447.000.00 6 0.03
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.420.200.00 272 0.03
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 500.549.68 1 0.01
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 240.000.00 1 0.00
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 146.000.00 2 0.00
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 120.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.341.811.892.23 44 29.18
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.607.493.964.40 18 20.03
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.524.081.882.20 9 18.99
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 623.871.914.20 592 7.77
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 484.708.937.30 29 6.04
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 375.305.804.80 9 4.68
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 323.521.960.85 33 4.03
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 147.019.466.73 407 1.83
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.693.725.33 70 1.68
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 99.980.303.44 28 1.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.291.793.100.00 1 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.291.793.100.00 1 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.062.500.000.00 1 36.34
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 11.197.500.000.00 7 28.94
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.237.500.000.00 4 21.29
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.000.000.000.00 2 10.34
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.000.000.000.00 1 2.58
6. MIRABANK A.D. (21080608) 200.000.000.00 1 0.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 27.500.000.000.00 9 71.06
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.750.000.000.00 1 12.27
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.717.500.000.00 2 12.19
4. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 810.000.000.00 2 2.09
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 540.000.000.00 1 1.40
6. YETTEL BANK A.D. (17138669) 380.000.000.00 1 0.98