Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 61.927.265.00 312 40.75
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.670.343.00 440 23.47
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.651.842.00 202 13.59
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.060.499.00 99 8.59
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.512.495.00 33 5.60
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.149.868.00 32 4.70
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.425.809.00 33 1.60
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.217.651.00 46 0.80
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 747.492.00 11 0.49
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 610.255.00 9 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.220.621.00 58 22.52
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 28.973.692.00 114 19.06
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.835.778.00 245 15.68
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 19.776.958.00 582 13.01
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.974.126.00 20 6.56
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.657.793.00 28 5.70
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.609.657.00 47 5.01
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.372.950.00 9 3.54
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.253.826.00 48 3.46
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.611.877.00 25 2.38


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 566.000.00 15 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 482.000.00 13 85.16
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 51.000.00 1 9.01
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.000.00 1 5.83


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 31.222.247.50 539 37.58
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.741.272.00 1 27.37
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 18.20
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.119.587.62 10 12.18
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.593.258.30 1 1.92
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.431.040.00 6 1.72
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 260.000.00 1 0.31
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 247.693.60 10 0.30
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 213.500.00 2 0.26
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 76.175.00 2 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 23.495.169.65 412 28.28
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.780.272.00 2 27.42
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 18.20
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.432.487.62 10 12.56
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 5.038.742.95 97 6.06
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.695.266.60 19 3.24
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 889.700.00 4 1.07
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 849.272.55 1 1.02
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 414.201.75 6 0.50
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 396.404.55 4 0.48


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.004.859.534.00 6 40.20
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.124.271.880.00 3 25.74
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.822.913.662.80 4 14.18
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.688.520.195.60 6 8.48
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.286.679.773.82 2 6.46
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 984.088.407.40 2 4.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.911.333.453.62 23 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 352.200.000.000.00 4 18.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 245.000.000.000.00 4 13.07
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 240.000.000.000.00 4 12.80
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 230.000.000.000.00 4 12.27
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 195.000.000.000.00 4 10.40
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 170.000.000.000.00 4 9.07
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 126.900.000.000.00 4 6.77
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 75.000.000.000.00 4 4.00
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.000.000.000.00 4 3.04
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 49.500.000.000.00 4 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.875.000.000.000.00 72 100.00