Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 43.477.720.00 228 35.94
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 32.980.633.00 226 27.26
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.240.980.00 420 15.08
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.085.280.00 83 8.34
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.156.375.00 17 5.09
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.101.655.00 24 3.39
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.919.849.00 36 1.59
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.741.893.00 49 1.44
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.653.240.00 51 1.37
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 553.508.00 18 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.949.230.00 169 23.93
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.798.132.00 64 20.50
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 17.840.477.00 150 14.75
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.325.724.00 515 11.01
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.647.909.00 23 8.80
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.198.070.00 100 8.43
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.032.155.00 59 6.64
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.518.293.00 36 2.91
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.323.755.00 21 1.92
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.347.188.00 16 1.11


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.053.174.117.00 4 93.75
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.038.956.360.00 1 5.78
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 141.510.000.00 1 0.40
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 13.082.863.68 132 0.04
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.448.464.80 2 0.01
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.807.184.72 2 0.01
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.031.070.00 7 0.01
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 240.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.053.174.117.00 4 93.75
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.052.087.523.68 59 5.82
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 141.510.000.00 1 0.40
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.684.284.72 2 0.01
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 4.238.464.80 1 0.01
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 191.700.00 75 0.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 72.900.00 1 0.00
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 81.070.00 6 0.00
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 210.000.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 305.000.000.000.00 5 14.86
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 300.000.000.000.00 5 14.61
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 292.676.360.000.00 5 14.26
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 238.390.910.000.00 5 11.61
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 229.000.000.000.00 5 11.15
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 185.000.000.000.00 5 9.01
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 125.082.730.000.00 5 6.09
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 80.000.000.000.00 4 3.90
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 65.500.000.000.00 5 3.19
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.500.000.000.00 5 3.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.052.900.000.000.00 89 100.00