Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 139.505.725.00 231 50.29
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 61.456.513.00 113 22.15
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.005.168.00 25 9.37
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.295.425.00 394 5.87
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.063.852.00 142 5.79
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.323.632.00 44 5.52
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.363.225.00 66 0.49
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.342.496.00 34 0.48
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 48.330.00 6 0.02
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 21.640.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.827.839.00 87 43.19
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 47.301.076.00 57 17.05
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.965.037.00 154 14.05
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 28.128.520.00 133 10.14
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.421.379.00 57 4.84
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.408.824.00 27 3.75
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.570.494.00 479 3.45
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.276.503.00 30 2.26
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.925.592.00 11 0.69
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.555.742.00 20 0.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 180.102.468.00 13 50.72
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 141.510.000.00 1 39.86
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.458.900.00 23 8.58
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.567.500.00 67 0.72
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 362.880.00 14 0.10
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 60.000.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 177.634.821.00 2 50.03
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 141.736.080.00 9 39.92
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 21.375.121.00 24 6.02
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.492.590.00 12 2.39
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.121.500.00 2 0.60
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.912.020.00 48 0.54
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.107.000.00 1 0.31
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 336.700.00 9 0.09
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 165.100.00 5 0.05
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 91.000.00 3 0.03


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.050.583.501.52 1 80.43
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 401.277.851.94 281 15.74
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 81.460.425.50 363 3.20
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.047.897.60 1 0.39
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.279.204.00 1 0.13
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.795.500.00 6 0.07
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 756.000.00 1 0.03
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 194.000.00 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.062.301.341.52 7 80.89
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 357.399.506.94 7 14.02
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 59.950.312.77 2 2.35
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 20.329.125.00 350 0.80
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 12.425.649.00 74 0.49
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.047.897.60 1 0.39
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 8.321.260.00 116 0.33
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.481.022.73 4 0.25
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.775.467.00 83 0.19
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.313.104.00 2 0.13


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.007.367.080.00 6 24.61
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.819.269.275.10 8 23.84
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.429.294.529.62 6 22.25
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.625.597.500.00 3 10.76
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.106.380.343.18 6 8.63
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.367.967.804.67 1 5.60
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.050.449.047.80 2 4.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 24.406.325.580.37 32 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 262.620.320.000.00 4 14.71
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 245.000.000.000.00 4 13.73
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 240.000.000.000.00 4 13.45
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 223.123.920.000.00 4 12.50
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 221.000.000.000.00 4 12.38
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 136.409.090.000.00 4 7.64
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 90.000.000.000.00 4 5.04
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 78.346.670.000.00 4 4.39
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.500.000.000.00 4 3.95
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 55.000.000.000.00 4 3.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.785.000.000.000.00 71 100.00