Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 176.497.905.00 717 47.42
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 44.078.693.00 58 11.84
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.909.777.00 242 10.45
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.895.252.00 362 9.11
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.241.741.00 194 5.71
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 18.056.360.00 37 4.85
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.772.707.00 155 4.51
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 7.476.745.00 67 2.01
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.303.632.00 33 1.42
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.756.000.00 3 1.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 189.123.707.00 315 50.81
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 54.513.790.00 282 14.64
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 42.711.169.00 34 11.47
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 31.026.414.00 901 8.34
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.248.079.00 108 5.44
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.383.797.00 65 2.52
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.576.832.00 127 2.30
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.992.485.00 30 1.61
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.126.425.00 19 1.11
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.830.928.00 39 1.03


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.531.690.25 894 99.76
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.750.00 9 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 40.116.646.70 570 62.02
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.192.441.35 157 17.30
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.608.561.65 77 8.67
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.572.272.80 42 5.52
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.577.905.90 20 2.44
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.265.340.70 16 1.96
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 352.321.30 4 0.54
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 310.387.15 7 0.48
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 272.123.65 4 0.42
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 202.207.75 3 0.31


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 96.699.222.20 1146 91.31
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.279.184.00 1 4.98
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.797.582.50 1 2.64
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 988.248.78 18 0.93
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 109.200.00 2 0.10
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 34.000.00 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 55.986.274.50 782 52.86
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 35.328.920.40 122 33.36
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.279.184.00 1 4.98
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.399.869.62 30 3.21
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 1.808.928.65 92 1.71
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.096.151.45 5 1.04
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 664.898.05 29 0.63
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 655.843.86 12 0.62
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 479.844.75 33 0.45
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 321.380.25 14 0.30


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.085.680.778.00 4 52.03
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.826.957.000.00 2 24.63
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.595.873.600.00 2 10.27
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 907.693.006.84 1 5.84
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 683.957.633.30 5 4.40
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 438.865.240.00 2 2.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.539.027.258.14 16 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 225.000.000.000.00 5 15.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 197.680.000.000.00 5 13.54
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 195.000.000.000.00 5 13.36
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 185.243.900.000.00 5 12.69
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 152.996.100.000.00 5 10.48
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 106.000.000.000.00 5 7.26
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 101.000.000.000.00 5 6.92
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 100.000.000.000.00 5 6.85
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 62.240.000.000.00 5 4.26
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 50.440.000.000.00 5 3.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.460.000.000.000.00 80 100.00