Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 276.802.888.00 92 62.68
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 51.794.383.00 66 11.73
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 30.920.271.00 451 7.00
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.882.948.00 28 4.96
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.967.464.00 514 4.30
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.268.108.00 15 3.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.122.562.00 48 2.29
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.753.294.00 82 1.53
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.191.246.00 45 1.40
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.451.411.00 21 0.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 266.734.827.00 31 60.40
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 54.598.214.00 53 12.36
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.616.539.00 350 8.74
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 22.525.761.00 12 5.10
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.230.478.00 633 4.58
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.974.004.00 156 3.16
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.082.218.00 51 2.74
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.382.926.00 39 0.77
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.151.617.00 21 0.71
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.700.500.00 5 0.61
11. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.697.613.00 31 0.61


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 108.187.130.00 69 57.55
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 76.050.000.00 32 40.45
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.767.000.00 71 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 126.715.672.50 71 67.40
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.929.556.00 8 14.32
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.357.596.50 9 5.51
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.511.065.00 4 5.06
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.472.409.00 3 2.38
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.184.648.00 73 2.23
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.868.011.00 2 2.06
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.213.372.00 1 0.65
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 751.800.00 1 0.40


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 61.128.010.11 18 58.43
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 21.167.980.80 2 20.23
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.961.500.00 3 8.57
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.959.820.00 12 5.70
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.802.890.00 1 5.55
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.600.147.00 1 1.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.793.930.21 3 28.48
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.872.569.06 5 23.77
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.542.321.89 3 11.03
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.583.990.40 1 10.12
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 10.583.990.40 1 10.12
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.583.292.75 4 5.34
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.356.445.21 2 3.21
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.178.223.86 4 3.04
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.182.600.00 8 3.04
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 880.811.93 4 0.84


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.917.867.000.00 2 28.48
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.412.274.550.00 6 13.79
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.348.318.136.00 4 13.16
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.047.833.300.00 3 10.23
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 885.995.000.00 3 8.65
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 799.348.604.16 2 7.80
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 609.561.600.00 1 5.95
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 531.597.000.00 1 5.19
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 406.374.400.00 1 3.97
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 284.980.207.36 3 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.244.149.797.52 26 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 289.000.000.000.00 4 19.01
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 190.000.000.000.00 4 12.50
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 180.695.570.000.00 4 11.89
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 160.000.000.000.00 4 10.53
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 157.750.000.000.00 4 10.38
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 125.000.000.000.00 4 8.22
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 99.000.000.000.00 4 6.51
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 90.000.000.000.00 4 5.92
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 81.000.000.000.00 4 5.33
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 64.500.000.000.00 4 4.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.520.000.000.000.00 68 100.00