Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 135.639.398.00 19 65.00
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.880.978.00 244 9.05
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.598.716.00 318 8.43
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.644.068.00 190 7.02
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.824.171.00 99 3.27
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 4.390.547.00 48 2.10
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.026.508.00 65 1.45
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.962.740.00 17 1.42
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.187.012.00 85 1.05
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.603.650.00 15 0.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 86.068.943.00 21 41.25
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 49.787.653.00 12 23.86
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.657.187.00 687 9.90
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.521.836.00 113 6.00
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.935.076.00 74 5.24
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.634.172.00 96 4.62
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.459.950.00 24 2.14
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.411.163.00 24 2.11
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.762.209.00 14 1.80
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.173.850.00 28 1.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.364.532.00 98 56.38
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.085.643.90 21 23.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.028.322.00 5 19.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.145.182.00 72 43.74
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.085.643.90 21 23.89
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.887.104.00 6 19.18
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.042.466.00 12 8.02
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 855.724.00 9 3.36
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 462.378.00 4 1.81


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 135.354.785.63 3 38.17
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 109.003.410.50 615 30.74
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 93.783.840.00 4 26.44
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.214.980.30 3 3.44
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.675.090.88 26 0.75
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 931.730.50 6 0.26
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 446.800.00 1 0.13
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 156.000.00 3 0.04
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 73.133.28 7 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 129.534.644.63 6 36.53
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.831.868.00 19 27.30
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 52.411.469.50 386 14.78
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.123.652.50 4 8.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.171.536.00 8 3.71
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.409.897.70 26 2.94
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.723.533.88 41 1.90
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 4.860.387.00 71 1.37
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.711.070.50 47 1.05
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.469.663.00 3 0.70


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.623.387.378.40 7 49.94
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.259.696.400.00 1 17.36
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 948.781.337.64 1 13.08
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 898.891.960.90 2 12.39
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 524.873.500.00 3 7.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.255.630.576.94 14 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 272.445.750.000.00 4 16.82
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 265.152.150.000.00 4 16.37
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 210.000.000.000.00 4 12.96
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 160.000.000.000.00 4 9.88
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 160.000.000.000.00 4 9.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 146.014.460.000.00 4 9.01
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 117.887.040.000.00 4 7.28
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 78.448.800.000.00 4 4.84
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 61.500.000.000.00 4 3.80
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 54.800.000.000.00 4 3.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.620.000.000.000.00 71 100.00