Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TEZORO BROKER AD (17417606) 28.563.000.00 4 26.21
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 21.088.396.00 248 19.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.608.643.00 542 15.24
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.733.870.00 276 13.52
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.621.411.00 34 6.08
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.242.890.00 20 5.73
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.370.719.00 48 4.93
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.474.104.00 87 3.19
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.205.319.00 61 2.02
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.033.338.00 33 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.311.858.00 43 31.48
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.804.984.00 258 22.76
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.253.666.00 773 15.83
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.408.523.00 47 11.38
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.601.042.00 83 7.89
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.994.149.00 24 4.58
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.279.485.00 23 2.09
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.629.139.00 25 1.49
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.344.353.00 65 1.23
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.161.904.00 7 1.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.052.666.60 119 67.05
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.279.200.00 24 18.98
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.678.650.00 19 13.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 5.171.034.80 79 43.05
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.988.358.05 24 16.56
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.596.945.60 14 13.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.049.050.00 13 8.73
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 847.901.35 11 7.06
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 670.386.40 13 5.58
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 368.086.65 4 3.06
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 170.800.00 2 1.42
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 147.953.75 2 1.23


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 22.162.784.00 151 35.90
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 24.49
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.339.324.70 5 23.23
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.256.563.91 12 10.14
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.577.484.00 65 4.18
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 681.359.00 1 1.10
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 594.440.00 1 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 24.49
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 10.993.372.00 99 17.81
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.953.181.20 5 16.12
4. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 7.647.415.00 73 12.39
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.464.244.00 1 7.23
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.717.602.70 1 6.02
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.317.760.60 7 5.37
8. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.504.664.00 31 2.44
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.400.000.00 2 2.27
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.377.475.91 9 2.23


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 425.748.850.000.00 5 18.16
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.526.520.000.00 5 12.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 285.000.000.000.00 5 12.15
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 259.000.000.000.00 5 11.04
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 235.000.000.000.00 5 10.02
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 220.000.000.000.00 5 9.38
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 185.674.630.000.00 5 7.92
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 115.000.000.000.00 5 4.90
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 98.000.000.000.00 5 4.18
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 75.000.000.000.00 5 3.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.345.000.000.000.00 89 100.00