Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 97.904.880.00 443 47.53
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.248.583.00 69 20.51
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.525.309.00 488 9.48
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.204.109.00 182 8.84
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.154.627.00 100 6.39
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.322.472.00 12 2.10
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.954.038.00 24 1.43
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.619.720.00 14 1.27
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.133.607.00 38 1.04
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 1.469.352.00 6 0.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.388.636.00 108 21.55
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 40.961.137.00 168 19.89
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.230.264.00 88 16.62
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.706.921.00 161 12.00
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.154.232.00 46 10.27
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 19.306.114.00 707 9.37
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.651.792.00 53 3.23
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.234.062.00 30 2.54
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.005.995.00 26 2.43
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.149.073.00 28 2.01


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.276.008.00 114 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.699.880.00 72 61.45
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.469.096.00 29 26.62
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 397.600.00 4 4.29
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 228.904.00 2 2.47
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 206.184.00 3 2.22
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 169.264.00 2 1.82
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 105.080.00 2 1.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 81.158.912.80 34 56.94
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.852.908.52 18 15.33
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 10.61
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.099.321.99 26 6.38
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.581.603.92 39 4.62
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.905.211.18 49 4.14
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.824.410.00 6 1.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 37.050.795.52 23 25.99
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 33.888.256.64 9 23.77
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 17.314.106.88 1 12.15
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.711.321.64 2 11.02
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.088.877.80 71 7.78
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 8.522.855.88 23 5.98
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.696.146.18 1 3.29
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.908.660.14 4 2.74
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.746.750.00 4 1.93
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.722.152.16 1 1.91


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.685.492.496.30 3 37.29
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.256.611.832.70 3 27.80
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 691.571.400.00 7 15.30
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 531.978.000.00 1 11.77
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 265.989.000.00 1 5.88
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.663.000.00 1 1.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.520.305.729.00 16 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 347.822.930.000.00 4 18.16
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 240.000.000.000.00 4 12.53
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.000.000.000.00 4 12.27
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 210.000.000.000.00 4 10.97
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 207.336.960.000.00 4 10.83
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 201.000.000.000.00 4 10.50
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 140.555.870.000.00 4 7.34
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 80.000.000.000.00 4 4.18
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 71.587.390.000.00 4 3.74
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 51.000.000.000.00 4 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.915.000.000.000.00 72 100.00