Aktivni FI registrovani u CR HoV - Obveznice lokalnih samouprava

Naziv izdavaoca Matični broj
GRAD NOVI SAD 08179115
GRAD ŠABAC 07170033
OPŠTINA STARA PAZOVA 08358257
SKUPŠTINA GRADA PANČEVO 08006911