Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa

1 - 20 oд 63
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија - ЈНМВ 01/2020 04.06.2020.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија - ЈНМВ 02/2019 04.06.2019.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal - JNMV 01/2019 08.03.2019.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива - Набавка софтвера ЈН 06/2018 03.10.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара-Смарт картица ЈНМВ 07/2018 21.09.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - Електрична енергија ЈНМВ 05/2018 06.06.2018.
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку - oсигурaњe JНMВ 04 2018 29.05.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - Продужење гаранције storage система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 03/2018 27.04.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга обезбеђења у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 02/2018 17.04.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Канцеларијски материјал - ЈНМВ 01/2018 08.03.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања мрежне инфраструктуре у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 07/2017 09.08.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања серверског и storage система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 06/2017 31.07.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 05/2017 06.06.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања за потребе у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 04/2017 26.05.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге обезбеђења - ЈНМВ 03/2017 12.05.2017.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 02/2017 19.04.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 02/2017 13.04.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Канцеларијски материјал- ЈНМВ 01/2017 08.03.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Здравствене услуге за потребе запослених у Централном регистру,депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 07/2016 15.09.2016.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 06/2016 - Услуге осигурања 23.05.2016.