Poziv za podnošenje ponuda

21 - 40 od 63
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge osiguranja za potrebe Centralnog regista, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 06/2016 17.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge obezbeđenja za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 05/2016 10.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Zamena baterija na UPS u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 04/2016 18.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge održavanja higijene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 03/2016 12.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara-Električna energija za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 02/2016 23.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara-Kancelarijski materijal po partijama za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 01/2016 07.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - obavljanje zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih u CRHoV-JNMV 16/2015 14.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga obezbedenja JNMV 15 /2015 16.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara hardver i softver za backup JNMV 14/ 2015 26.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga obezbedenja JNMV 13/2015 05.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara-Windows serverski OS-JNMV 10/2015 01.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti advokatskih usluga JNMV12/ 2015 28.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara Vmware JNMV 11 2015 27.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga osiguranja JNMV 09 /2015 21.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara Server za virtueliaciju JNMV 06/2015 28.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga higijene JNMV 08/2015 22.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara elektricna energija JNMV 04 /2015 30.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara kancelarijskog materijala JNMV 03/2015 11.02.2015.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje pounuda za nabavku zakupa poslovnog prostora JN 01/2015 29.01.2015.
Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara storage sistema JN 19/2014 24.12.2014.