Konkursna dokumentacija

21 - 40 od 89
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara-kancelarijski materijal po partijama za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti-JNMV 01/2016 07.03.2016.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge-Zdravstvene usluge-JNMV 16/2015 21.09.2015.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge-Zdravstvene usluge-JNMV 16/2015 18.09.2015.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge-Zdravstvene usluge-JNMV 16/2015 18.09.2015.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge-Zdravstvene usluge-JNMV 16/2015 17.09.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga-Zdravstvenih usluga-JNMV 16/2015 14.09.2015.
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za usluge obezbeđenja JNMV 15/ 2015 17.07.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga obezbedenja JNMV 15/2015 16.07.2015.
Pitanja i odgovori za javnu nabavku male vrednosti dobara hardver i softver za backup JNMV 14 /2015 03.07.2015.
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara hardver i softver za backup JNMV 14 /2015 26.06.2015.
Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku male vrednosti usluga obezbedenja JNMV 13/2015 15.06.2015.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluga obezbedenja JNMV 13 /2015 15.06.2015.
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za nabavku usluga obezbeđenja JNMV 13 /2015 15.06.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga obezbedenja JNMV 13 /015 05.06.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara-Windows serverski OS-JNMV 10/2015 01.06.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti advokatskih usluga JNMV 12 /2015 28.05.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara Vmware JNMV 11/2015 27.05.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga osiguranja JNMV 09/2015 21.05.2015.
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za nabavku Servera za virtuelizaciju JNMV 06 /2015 30.04.2015.
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara Server za virtuelizaciju JNMV 06 /2015 28.04.2015.