Oдлукa o дoдeли угoвoрa и oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

1 - 20 oд 86
Обавештење о закљученом уговору добара за ЈНМВ - Електрична енергија 01/2020 29.06.2020.
Одлука о додели уговара за ЈНМВ 01/2020 17.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору добара за ЈНМВ - Електрична енергија 02/2019 01.07.2019.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2019 17.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору добара за ЈНМВ - Канцеларијски материјал 01/2019 02.04.2019.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2019 20.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору добара за ЈН - Набавка софтвера за аутентификацију спољних корисника путем смарт картица 06/2018 31.10.2018.
Одлука о додели уговора за ЈН 06/2018 17.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору добара за ЈНМВ - Набавка смарт картица 07/2018 15.10.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2018 01.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV dobra - električna energija 05 2018 03.07.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2018 21.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку - Продужење гаранција storage система - ЈН 03/2018 21.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања - ЈНМВ 04/2018 20.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга - Услуге обезбеђења - 02/2018 11.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2018 11.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈН 03/2018 04.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈН 02/2018 28.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал - 01/2018 02.04.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2018 21.03.2018.