Oдлукa o дoдeли угoвoрa и oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

41 - 60 oд 86
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2016 24.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене ЈНМВ 03/2016 11.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Замена батерија на УПС ЈНМВ 04/2016 11.05.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2016 28.04.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2016 28.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара -Електрична енергија ЈНМВ 02/2016 27.04.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2016 12.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал ЈНМВ 01/2016 30.03.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2016 17.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга- Здравствених услуга 16/2015 08.10.2015.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 16/2015 28.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 15 /2015 06.08.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара хардвер и софтвер за бацкуп 14 2/015 23.07.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара Windows серверски ОС ЈНМВ 10 /2015 26.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара Vmware лиценце ЈНМВ 11 /2015 26.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга осигурања за партију II ЈНМВ 09 /2015 19.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга осигурања за партију I ЈНМВ 09/2015 05.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Сервер за виртуелизацију ЈНМВ 06/2015 21.05.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга хигијене ЈНМВ 08/ 2015 15.05.2015.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара електрична енергија ЈНМВ 04 2015 08.05.2015.