Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11827  
Obaveštenja na dan 24. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IRITEL AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐOKIĆ – NTK AD KNJAŽEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HI PANONIJA AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDA VETERINARSKA STANICA AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROEXPORT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOPROMET EXPORT IMPORT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOTRANSPORT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SU MARKETI AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTO KUĆA RAKETA SEVOJNO AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD