Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10386  
Obaveštenja na dan 23. nov 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor
Isplata privremene dividende (međudividende) izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 20. nov 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SL MITROS AD SREMSKA MITROVICA
 
Obaveštenja na dan 19. nov 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MAŠINOTEKS AD U STEČAJU
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA