Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9401  
Obaveštenja na dan 19. nov 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Prinudni otkup akcija izdavaoca TIMOK a.d. Negotin
Obaveštenje o otkazivanju Skupštine akcionara izdavaoca JADAR a.d. Loznica
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX UZOR a.d. Negotin
 
Obaveštenja na dan 18. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR
 
Obaveštenja na dan 15. nov 2019.
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI
 
Obaveštenja na dan 14. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA AD BAJINA BAŠTA
IX emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd