Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

21 - 30 od 13734  
Obaveštenja na dan 04. jul 2024.
Isplata dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO Beograd
 
Obaveštenja na dan 03. jul 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.07.2024. godine
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca REVNOST AD NOVI SAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca ĐOKIĆ NTK AD KNJAŽEVAC
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca IP BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca „A&M SOLUTION TEAM“ DOO - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 02. jul 2024.
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca „AGROEXPORT" AD BEOGRAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca RUDNIK KOVIN AD KOVIN