Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

21 - 30 od 13083  
Obaveštenja na dan 21. sep 2023.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „METALAC HOME MARKET“ AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.09.2023. godine
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LIVNICA KIKINDA AD KIKINDA
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „VEGA IT“ D.O.O. NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 19. sep 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKA KNJIGA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 18. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.09.2023. godine
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA
 
Obaveštenja na dan 15. sep 2023.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA