07.12.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIGAR A.D PIROT

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d., Novi Sad

Poziv Tigar a.d. Pirot.pdf