05.12.2018.

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca LUKA SENTA AD Senta

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC broker“ a.d. Beograd

Obavestenje o nameri isplate dividende.pdf