22.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MITROSREM AD SREMSKA MITROVICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupstine Drustva-potpisano Mitrosrem ad.pdf