31.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „BPŠ Banka“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju redovne sednice SK el. potpisana.pdf