22.09.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „BPŠ Banka“ a.d. Beograd

Izveštaj sa 63. vanredne sednice Skupštine akcionara AMS Osiguranje.pdf