17.03.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «PARAĆINKA» a.d. Paraćin od 10.03.2017. godine, kao i zahteva od člana «Investbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «PARAĆINKA» a.d. Paraćin, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin.pdf