30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu Skupstinu akcionara-potpisano.pdf