03.07.2018.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca AIK BANKA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

AIK obaveštenje u vezi isplate dividende.pdf