02.02.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALTA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu akcionara_ALTA banka a.d. Beograd_e potpis.pdf