06.12.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Microsoft Word - Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara - PEKARA - 04 12 2022.pdf