23.03.2020.

Obaveštenje o otkazivanju održavanja Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca GEOMAŠINA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

Odluka o otkazivanju održavanja Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca GEOMAŠINA a.d. Beograd.pdf