05.12.2023.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TRANSPORT-VOŽDOVAC AD Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Mediolanum Invest» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BP-SG» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TRANSPORT-VOŽDOVAC» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TRANSPORT-VOŽDOVAC AD Beograd.pdf