17.01.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d., Novi Sad

POZIV ZA SKUPŠTINU AKCIONARA potpisan.pdf