08.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STUP VRŠAC AD VRŠAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Sazivanje vanredne skupstine akcionara Stup Vrsac a.d. Vrsac 04-2019.pdf