16.10.2020.

Obaveštenje o nameri isplate međudividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje akcionarima.pdf