30.12.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izveštaj o ponovljenoj skupštini akcionara MIN DIV.pdf