22.09.2023.

Obaveštenje o dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti i početku primene izmena i dopuna Pravila poslovanja i Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O DOBIJANJU SAGLASNOSTI KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I POČETKU PRIMENE IZMENA I DOPUNA PRAVILA POSLOVANJA I PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem o davanju prethodne saglasnosti na izmene i dopune Pravila poslovanja i Pravilnika o tarifi broj 2/3-103-2225/3-23 od 21.09.2023. godine, dala prethodnu saglasnost na sledeća opšta akta Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:
- Izmene i dopune Pravila poslovanja 10 br. 2-10/2-2 od 31.08.2023. godine, koje se primenjuju od 22.09.2023. godine;
- Izmene i dopune Pravilnika o tarifi 10 br. 2-10/2-3 od 31.08.2023. godine, koje se primenjuju od 30.09.2023. godine.

Navedena opšta akta objavljena su na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, dana 22.09.2023. godine, u opciji Pravna regulativa.