06.12.2023.

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca GOŠA FOM AD Smederevska Palanka

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca GOŠA FOM AD Smederevska Palanka.pdf