22.09.2023.

Obaveštenje o ispisu dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca Beohemija d.o.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU DUŽNIČKIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 550 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD21278, 430 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD82262, 500 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD82833, 580 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD63288, 540 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD53339, 1.000 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFULR, RSBEOHD36748, 500 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD67362, 650 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD88012, 500 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD88483, 600 komada dužničkih finansijskih instrumenata nominalne vrednosti 100.000,00 dinara po komadu, CFI kod i ISIN broj: DBFUDR, RSBEOHD79326. izdavaoca Beohemija d.o.o. Beograd (MB:17079590), usled obustavljenog stečajnog postupka i prodaje stečajnog dužnika.