18.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIGURNOST AS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

1.POZIV ZA SKUPŠTINU 22.4.2020. sigurnost as.pdf