20.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu INTEREUROPA.pdf