08.02.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

VD Dunav_Izvestaj nakon skupstine.pdf