29.11.2017.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 16.06.2017. godine, Odluke Izvršnog odbora od 06.11.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ENERGOPROJEKT HOLDING» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 30.11.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd.pdf